Recensie Boekenvriend

Boekenvriend (recensies door Jeanette Rodenburg-van Genderen) schreef op 27-02:2012

Witter dan sneeuw

Marianne Grandia schrijft met deze roman een verhaal over schuld en vergeving. Basis voor deze roman zijn bijbelwoorden: verzen uit psalm 51. Op de bladzijde na de titelpagina staan deze verzen:

‘Reinig mij met hysop en ik zal schoon zijn;
Was mij en ik zal witter dan sneeuw zijn.’

De hoofdstukken van de roman zijn genummerd en geven ook een datum weer. Het verhaal begint op 3 mei en eindigt op 10 juni. In deze periode ontmoet Kathy Smit haar vader Steven Smit. Zij hebben al 27 jaar geen contact meer met elkaar. Kathy kan haar vader zijn fouten niet vergeven en heeft alle banden verbroken. Nadat haar vader naar de Verenigde Staten is vertrokken, blijft Kathy achter met haar zieke moeder. Haar moeder overlijdt aan een spierziekte.

Het emigreren van haar vader is een vlucht. Vanuit zijn nieuwe woonomgeving stuurt hij brieven naar Kathy. Zij is zo vol bitterheid dat zij deze brieven niet opent, maar terugstuurt.

Haar vader wordt ziek en vertrekt naar Nederland. Hij hoopt op verzoening met zijn dochter. Als hij in het ziekenhuis komt, regelt Kathy wat er geregeld moet worden. Op het pad van haar vader komt Ellen. Zomaar een vrouw die in de wachtkamer van het ziekenhuis is als Steven wordt opgenomen. Deze vrouw gaat veel betekenen voor Steven, maar ook voor Kathy.

Zullen vader en dochter nog met elkaar spreken over alles wat er in het verleden heeft plaatsgevonden?

Mooie roman met een prachtige passende titel. De omslag laat een meisje zien dat op de voeten van haar vader danst. Dit beeld komt ook terug in de roman.

Auteur: Marianne Grandia
ISBN 978 90 297 9699 6
Uitgeverij Voorhoeve

Gepubliceerd op 1 maart 2012