Recensie Reformatorisch Dagblad

Recensie in Reformatorisch Dagblad van 20-09-2011

Witter dan sneeuw, Marianne Grandia;
uitg. Voorhoeve, Utrecht, 2011; ISBN 978 90 297 9699 6; 394 blz.; € 19,95.
tekst Anne-Minke Hakvoort

Kan de liefde tussen een dochter en een vader ver­dwijnen? Kathy, de doch­ter van Steven, gelooft van wel. Ze haat haar va­der met een intense haat en heeft al 27 jaar geen contact meer met hem. Dan wordt ze gedwongen hem te begeleiden bij een ziekenhuisopname.  Vol afkeer en verbit­tering ontmoet ze hem, maar biedt hem geen handreiking ter verzoe­ning. Plotseling overlijdt Steven. Op een wonder­lijke manier openbaart zich het verleden aan Kathy. Geheimen worden opgeluisterd, gebeurte­nissen opnieuw inge­kleurd. Is Kathy bereid om haar vader zijn ver­raad te vergeven? Maar bovenal, kan ze zichzelf vergeven?
De debuutroman van Marianne Grandia, verta­ler, columnist en oprich­ter van stichting Selah, heeft een prachtige titel: ”Witter dan sneeuw”.
Het is een Bijbelregel vol hemelse hoop. Marianne Grandia werkt op een evenwichtige manier naar deze woorden toe door het verhaal van­uit twee perspectieven te vertellen, dat van Kathy en dat van Ellen, de vrouw die Steven goed kende. Ze zet twee sterke vrouwen neer, elk met hun eigen strijd en achtergrond, die elkaar afstoten en aantrekken.
Realistisch en her­kenbaar beschrijft ze een van de moeilijkste emotionele processen, dat van vergeving. Ze laat de gelaagdheid van verdriet zien, de functie van rouw en de belofte van genezing en ver­geving. Gevoelens van liefde kunnen lange tijd diep bevroren zijn. Maar na deze wintertijd breekt de Morgenzon door, en komt er ruimte voor vergeving.
De presentatie van deze roman heeft zaterdag plaats op de Lees & Luis­terbeurs in Ede

Gepubliceerd op 5 oktober 2011