Agenda

Marianne en haar man Ad zijn sinds 1 februari 2023 samen fulltime voor het Leger des Heils gaan werken. Zou je graag meer willen weten over de mogelijkehjden om haar nog te boeken voor een bijenkoomst, stuur dan een mailtje naar marianne[at]mariannegrandia.nl.